AVG Privacy beleid

Massagepraktijk Yatika is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:
Massagepraktijk Yatika 
Leeuwetand 9
1141 KG, Monnickendam
Tel: 06-5040 1746
yatika.massage@gmail.com

www.yatika.nl

 

Verwerking persoonsgegevens
Massagepraktijk Yatika verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Massagepraktijk Yatika verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:

·        gezondheid, t.b.v. de massages (behandelplan)

 

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens
Massagepraktijk Yatika verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandelen van jouw betalingen
– Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Massagepraktijk Yatika neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Massagepraktijk Yatika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand
Bewaartermijn: Zolang je mijn klant bent.

 

Reden Personalia:
– Afhandeling betalingen
– Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Yatika verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Massagepraktijk Yatika wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens
Massagepraktijk Yatika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bovenkant formulier

Onderkant formulier